Tollarps Brukshundklubb

 

MT2017

Gällande MT2017

Regelverket för MT2017 är tillvidare inofficiella där SBK arrangerar MT2017 för i första hand bruksraserna. Testet arrangeras och hanteras inom SBK precis som ett officiellt test, och SBK redovisar deltagande hundars resultat publikt på SBK:s hemsida. Resultaten från MT2017 stambokförs INTE hos SKK och titeln KORAD kan man enbart erhålla via godkänt resultat på MT2007. Nedanstående Allmänna regler gäller för officiella prov. SBK hanterar dock MT2017 som ett officiellt prov varför denna del trots allt står med i reglerna för MT2017. De delar i Allmänna regler som är kopplade till SKK gäller därmed inte.